Who's Who / Pwy yw Pwy

Staff
Acting Head Teacher/Pennaeth Dros DroMrs H Corcoran
Teacher/AthrawonMiss J Barrientos
Mr I Mansfield-Stuthridge
Teaching Assistant/Cynorthwyydd AddysguMiss C Fagan
Miss E Evans
Miss N Jones
Admin Support/Swyddog GweinyddolMrs C Bailey
Cook/ CogyddesMrs A Cole-Jones
Caretaker/GofalwraigMr M Sieczych
Governors/Llywodraethwyr
Chair of Governors/Cadeirydd y LlywodraethwyrMr C Pinnington (Foundation Governor)
Vice-Chair of Governors/Is-gadeiryddMrs R Lawrence (Foundation Governor)
Acting Head Teacher/Pennaeth Dros DroMrs H Corcoran
Foundation Governors/Llywodraethwyr SylfaenMrs P Scott
Fr P Harries
Mrs M Glowczyk
Prof S Power
Mrs B Davies
Vacancy
Teacher Governor/Athro-lywodraethwyrMiss J Barrientos
Staff Governor/Llyeodraethwyr Staff (nad ydynt yn dysgu)Miss C Fagan
Additional Community Representative/
Cynrychiolydd Cymunedol Ychwanegol
Mr E Schiavone
Parent Governor/Rhiant-lywodraethwyrVacancy
Local Authority Representative/Llywodraethwyr Awdurod LleolVacancy
Clerk to Governors/Clerc i LwyodraethwyrMrs C Bailey